Terapia manualna/Ćwiczenia usprawniające.


Ćwiczenia usprawniające
Ćwiczenia usprawniające

Ćwiczenia ruchowe to podstawa.

 

Terapia manualna to ćwiczenia lecznicze połączone z odpowiednimi technikami terapeutycznymi.

Jej zadaniem jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. Przywraca ona prawidłową mechanikę i  zapobiega niekorzystnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym.

 

 

Prowadzę ćwiczenia:

 

usprawniające, bierne, czynno–bierne, czynne, czynne w odciążeniu, wspomagane, samowspomagane, oporowe, izometryczne, chwytne i manipulacyjne dłoni, oddechowe, zwiększające zakres ruchomości w stawach, synergistyczne, elementy PNF, ćwiczenia Maignea, relaksację poizometryczną, ćwiczenia redresyjne, gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia ogólnokondycyjne, naukę chodu i inne.

 

 

 

 Terapia manualna i ćwiczenia mogą być stosowane:

 

 • w scho­rze­niach i dys­funk­cjach układu ruchu 
 •  w zespo­łach bólo­wych kręgosłupa
 • po ura­zach sportowych
 • w uspraw­nia­niu osób starszych 
 • w sta­nach powypadkowych
 • w okre­sie ciąży jako przy­go­to­wa­nie do porodu
 • w udarach mózgu
 • w niektórych chorobach układu oddechowego
 • w chorobach reumatoidalnych
 • po mastektomii
 • po zabiegach operacyjnych jamy brzusznej
 • po zawałach serca
 • przy wadach postawy

     i wielu innych.

 

 

W trakcie oraz po skończonej terapii, informuję pacjenta jak postępować podczas codziennych czynności aby zmniejszyć ból, bądź uniknąć pogłębienia wady, oraz przedstawiam zestaw ćwiczeń zalecany do samodzielnej pracy. 

 


                                                                © 2012-2022 All Rights Reserved, Drozdek Beata Energiis.